Sari la conținut

5 miliarde de lei se întorc prin redevenţă la nivel local

Aprobarea noului Cod Administrativ înseamnă şi adoptarea “amendamentului Roman”, prin care circa 5 miliarde de lei, adică jumătate din banii confiscaţi primăriilor şi consiliilor judeţene prin aşa-zisa “revoluţie fiscală”, se întorc la nivel local.

Transformarea acestui amendament în literă de lege este cu atât mai important cu cât este pentru prima dată în 28 de ani când autorităţile locale îşi găsesc dreptatea în faţa statului.
“Amendamentul Roman” împarte banii din redevenţa obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor de suprafaţă, după cum urmează: 40% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare; 40% la bugetul local al comunei, oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare; 20% la bugetul de stat.

Modul de calcul şi plată a redevenţei se stabilesc de ministerul de resort ori de către autorităţile administraţiei publice locale. La calculul redevenţei se ţine cont de: proporţionalitatea redevenţei cu beneficiile obţinute din exploatarea bunului de către concesionar; valoarea de piaţă a bunului care face obiectul concesiunii; corelarea redevenţei cu durata concesiunii etc.

Practica a arătat că exploatările resurselor de suprafaţă produc pagube însemnate la infrastructura locală, iar până acum banii din redevenţă ajungeau integral la bugetul de stat. “Amendamentul Roman” întoarce 80% din aceşti bani la sursă. Pentru bugetul pe anul viitor, PNL susţine ca impozitul din salarii şi pensii să rămână integral la nivel local, dar şi revenirea cotelor defalcate din TVA la nivelul celor din 2011. Aceşti bani se vor regăsi, astfel, în investiţii locale, drumuri, reţele de apă şi canalizare etc.

sursă: cdep.ro

Categorii

PNL, Ştiri

Etichete