Sari la conținut

Distribuirea trimestrială a dividendelor este acum oficială

Ieri, 12 iulie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial legea care permite societăților distribuirea trimestrială a dividendelor din profitul pe anul financiar în curs.

Pentru a beneficia trimestrial de dividende este necesară întocmirea de către fiecare companie a unei situații financiare preliminare, care trebuie supusă auditului. În urma aprobării acesteia, dividendele se atribuie acționarilor și/ sau asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

Repartizarea trimestrială a dividendelor este opțională și se realizează pe baza situațiilor financiare interimare, în limita profitului contabil net trimestrial, la care se adaugă eventuale profituri reportate și sume din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad pierderile reportate sau sumele depuse în rezerve.

Dacă în cursul anului financiar dividendele au fost distribuite parțial între asociați, diferențele se vor regulariza după aprobarea situatiilor financiare, iar dacă în urma calculelor financiare anuale se stabilește că au fost repartizate și plătite dividende în plus, acestea trebuie restituite în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare, pentru a nu datora dobândă penalizatoare.