Sari la conținut

POR 2014-2020: peste 2.000 de contracte de finanțare în sprijinul mediului privat

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, a semnat 2.062 de contracte de finanțare pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, valoarea totală a contractelor depășind 4 miliarde de lei.

Proiectele vizează investiții în sectorul privat, prin Axa Prioritară 2 (îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii) – Prioritatea de investiții 2.1 (promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri), respectiv Prioritatea de investiții 2.2 (sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor).

Prin finanțarea celor peste 2.000 de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, Programul Operațional Regional va contribui la crearea a peste 7.000 de noi locuri de muncă.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții și gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

POR 2014–2020 are ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-și poată gestiona eficient resursele și să-și valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

sursă: mdrap.ro