Sari la conținut

7,6 milioane lei pentru constituirea unor perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2

La inițiativa Ministerului Apelor și Pădurilor, au fost adoptate miercuri 29 august, în ședința de guvern, hotărârile privind aprobarea amplasamentelor și declanșarea procedurilor de expropiere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de interes național – pentru perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, în județul Constanța pe raza localităților Medgidia, Ciocârlia și Murfatlar, precum și pentru cele de pe raza localităților Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar și Valu lui Traian. Prin aceste hotărâri ale Guvernului s-au aprobat amplasamentul lucrărilor, sursa de finațare, declanșarea procedurii de expropriere, lista proprietarilor cunoscuți, sumele individuale cuvenite poprietarilor și termenul în care sumele individuale aferente despăgubirilor se virează proprietarilor de imobile.

Obiectivul de investiții „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, de pe raza localităților Medgidia, Ciocârlia și Murfatlar”, are o valoare totală de 4.479.551 lei, iar suprafața efectivă de împădurit este de 28,1850 ha.

Suprafața supusă exproprierii necesară lucrărilor de realizare a perdelelor forestiere pe raza localităților Medgidia, Ciocârlia și Murfatlar, este de 26,9858 ha, teren agricol, iar valoarea despăgubirilor aferentă terenurilor aflate pe coridorul de expropriere este de 441.008 lei, sumă alocată din bugetul aprobat pentru 2018 al Ministerului Apelor și Pădurilor.

Pentru obiectivul de investiții “Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, de pe raza localităților Bărăganu, Cumpăna, Murfatlar și Valu lui Traian” s-au alocat 3.065.450 lei, iar suprafața efectivă de împădurit este de 18,4080 ha. Suprafața supusă exproprierii este de 18,2303 ha, iar valoarea despăgubirilor aferentă terenurilor aflate pe coridorul de expropriere este de 304.811 lei, sumă alocată din bugetul aprobat pentru 2018 al Ministerului Apelor și Pădurilor.

Întrucât pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție a autostrăzilor și drumurilor naționale sunt necesare suprafețe de teren, este necesară declanșarea procedurilor de expropiere a suprafețelor de teren pe care se vor realiza lucrările propuse. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a fost declarată expropriator în numele statului român și unitate contractantă pentru înființarea perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație, prin Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție și Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică și preluarea în administrare de către RNP Romsilva a suprafețelor de teren necesare realizării perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație va conduce la îmbunătățirea standardelor de mediu, precum și la diminuarea riscurilor majore, contribuind, totodată, la îndeplinirea angajamentelor României, privind protecția mediului, ca stat membru al Uniunii Europene.

Realizarea acestor proiecte va diminua și preveni producerea fenomenelor de depozitare a zăpezii pe partea carosabilă a autostrăzii A2 care, pe timp de iarnă, devine din aceste motive, impracticabilă și va conduce, de asemenea, la îndeplinirea Programului național al perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale.

În 2018, Ministerul Apelor și Pădurilor, prin RNP Romsilva, va constitui 100 ha de perdele forestiere pentru protecția autostrăzilor și a drumurilor naționale.

sursă: apepaduri.gov.ro