Sari la conținut

Guvernul Orban vrea să dea liber spitalelor private la banii statului

Ministerul Sănătății a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță care asigură spitalelor și clinicilor private posibilitatea de a accesa în orice moment fondurile bugetare alocate programelor naționale de sănătate. În prezent, furnizorii de servicii medicale din sectorul privat pot participa la programele coordonate de CNAS doar atunci când furnizorii publici nu pot acoperi cererea existentă.

Practic, propunerea Guvernului echivalează cu privatizarea de facto a programelor de sănătate susținute cu bani publici:

Prin proiectul de act normativ se propune ca serviciile medicale din cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate să se deruleze în mod unitar atât prin furnizori publici, cât și prin furnizori privați, în mod similar cu reglementarea privind furnizorii privaţi de medicamente şi dispozitive medicale. Astfel, se asigură accesul imediat al pacienților la tratament în cadrul programelor naționale de sănătate curative și, funcție de opțiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizați și evaluați și care au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, arată expunerea de motive a proiectului care modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Potrivit proiectului de Ordonanță elaborat de Guvern, prin această măsură „se va îmbunătăți accesul pacienților la tratament, prin acordarea unor servicii integrate și servicii conexe în cadrul unor programe naționale de sănătate curative”.