Sari la conținut

Agenda Teritorială 2020 și Agenda Urbană a UE, în atenția experților MDRAP

Experții MDRAP au participat la reuniunile grupurilor de lucru pentru revizuirea Agendei Teritoriale 2020 (Task Force for the renewal of the Territorial Agenda 2020 – TFTAEU) și a Agendei Urbane (Urban Agenda Technical Preparatory Group – UATPG), organizate în contextul Președinției Austriece a Consiliului Uniunii Europene.

Grupul de lucru privind coeziunea teritorială – TFTAEU a fost constituit în cadrul Președinției bulgare și funcționează în cadrul Rețelei Punctelor de Contact pentru Coeziune Teritorială, pentru a asigura coordonarea între statele care asigură Președinția Consiliului UE în procesul de revizuire a Agendei Teritoriale 2020.

În mod similar, Grupul de lucru pentru Agenda urbană-UATPG a fost constituit în cadrul Grupului pentru Dezvoltare Urbană, pentru a susține procesul de elaborare și implementare a Agendei Urbane a UE.

Grupurile de lucru sunt constituite la nivel de experți din statele membre care au deținut/dețin/vor deține Președinția Consiliului UE (două Președinții anterioare, Președinția în curs, trei Președinții viitoare), la care se adaugă actorii interesați – Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor, EUROCITIES și Consiliul European al Municipalităților și Regiunilor.

În cadrul reuniunii Grupului de lucru privind Coeziunea teritorială – TFTAEU a fost rediscutat mandatul grupului de lucru și s-au trecut în revistă activitățile necesare revizuirii Agendei Teritoriale: concluziile președințiilor anterioare și ale reuniunilor directorilor generali și stabilirea direcțiilor de cooperare cu ESPON. A doua parte a evenimentului a fost dedicată dezbaterilor legate de revizuirea Agendei Teritoriale: posibile funcții ale reînnoirii Agendei, viziunea, interesele strategice ale actorilor interesați, sinergii cu alte proiecte politice (Agenda Urbană, Politica de Coeziune etc.), pașii de urmat și calendarul procesului de actualizare a Agendei Teritoriale. Un punct important l-a reprezentat și prezentarea intențiilor și a priorităților statelor care vor deține Președinția la Consiliul UE.

La reuniunea Grupului de lucru pentru Agenda urbană – UATPG au fost dezbătute tematica noilor parteneriate (resurse, activități pregătitoare), reperele pentru Reuniunea informală a miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană (pe care o va organiza România în anul 2019), monitorizarea și transparentizarea procesului de implementare a Agendei Urbane a UE și organizarea următoarelor reuniuni ale grupului de lucru.

România va deține Președinția Consiliului UE începând cu 1 ianuarie 2019, iar în această calitate va coordona activitățile grupurilor de lucru privind Agenda teritorială și Agenda urbană, având un rol important și în procesul de revizuire a Agendei Teritoriale 2020 și în implementarea și continuarea Agendei Urbane a UE.

Totodată, în perioada Președinției, România, prin intermediul MDRAP, va organiza la Consiliul UE reuniunile acestor grupuri de lucru și reuniunile specifice cooperării informale în domeniile coeziune teritorială și dezvoltare urbană, la nivel de experți și directori generali, precum și reuniunea miniștrilor responsabili cu dezvoltarea urbană.

sursă: mdrap.ro