Sari la conținut

Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii medicale de urgență

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat achiziţionării ambulanţelor, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 06.07.2018, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administrației publice nr. 5249/06.07.2018 și este publicat în site-ul programului.

„Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe” conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate ale solicitantului de finanţare şi ale proiectului, precum şi o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic – aplicația MySMIS, în perioada 09.07.2018, ora 12:00 – 12.08.2018, ora 12:00.

Apelul este de tip non-competitiv, bazat pe proiecte pre-identificate, valoarea eligibilă fiind între 1 milion şi 30 milioane euro. Solicitanţii eligibili sunt Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgentă (IGSU), în parteneriat cu Inspectoratele judeţene pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ale fiecarui judeţ care aparţine regiunilor de dezvoltare eligibile pentru finanţare (Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest şi Centru).

* * *

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din perioada de programare 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.

sursă: mdrap.ro