Sari la conținut

Noi reglementări pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe


Ieri, 17 iulie, Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Actul normativ prevede că, pentru blocurile de locuințe cuprinse în Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe anterior intrării în vigoare a Legii nr. 231/2017, la care nu au fost recepționate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice, până la finalizarea acestora, cota-parte care se alocă de la bugetul de stat pentru finanțare este în cuantum de 50%, în baza documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie elaborate de coordonatorii locali și a indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Astfel, pentru anul 2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) va încheia cu autoritățile administrației publice locale care au alocate fonduri de la bugetul de stat contracte de finanțare anuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe cuprinse în Programul național și transferul cotei-părți care se alocă de la bugetul de stat.

Începând cu anul 2019, MDRAP va încheia cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale pentru finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe cuprinse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, la care nu au fost recepționate lucrările de intervenție pentru creșterea performanței energetice și transferul cotei-părți care se alocă de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare disponibile.

În vederea fundamentării bugetului de stat pentru anul 2019, pentru alocarea sumelor necesare încheierii contractelor de finanțare multianuale și finalizării lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe cuprinse în Programul național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, autoritățile administrației publice locale trebuie să transmită MDRAP necesarul sumelor de la bugetul de stat în vederea finalizării acestora din valoarea aprobată la data includerii în program. În situația în care autoritățile administrației publice locale nu transmit aceste informaţii în termen de 30 de zile, blocurile de locuințe din acele unități administrativ-teritoriale vor fi eliminate din Programul național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

sursă: mdrap.ro