Sari la conținut

Statul sprijină business-urile din IT

Miniștrii Petru Bogdan Cojocaru (MCSI) și Rovana Plumb (Fonduri UE) au semnat aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea de produse și servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul Axei prioritare 2, Acțiunea 2.1.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

94,12 milioane de euro vor fi acordați în perioada 2018-2020 prin schema de ajutor de stat ce permite IMM-urilor din industria IT&C să obțină finanțare pentru dezvoltarea unor game de produse și servicii TIC inovative.

Activităţile eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat:

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive;
 • Activități aferente amenajării punctelor pentru data center în care se vor instala echipamentele TIC achiziţionate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
 • Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 • Activităţi aferente detaşării de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • Activități aferente inovării de proces şi organizaţională, altele decât cele susținute prin schema de ajutor de minimis, inclusiv activități de cercetare contractuală;
 • Activități aferente cercetării de piață;
 • Activități necesare informării şi promovării proiectului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii, implementării şi finalizării proiectului;
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate sau achiziţionate, cât şi a personalului care se va ocupa de mentenanţă;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară sau finală, financiară și tehnică;
 • Activități specifice managementului de proiect;
 • Activități aferente accesului la baze de date și la biblioteci de specialitate;

Pot aplica pentru finanțare întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România şi sunt centrate pe domeniul TIC, sau care activează în cadrul clusterelor şi consorţiilor axate pe acelaşi subiect.

sursă: comunicatii.gov.ro