Sari la conținut

Deficitul bugetar la patru luni, de 2,3 ori mai mare față de anul trecut

Deficitul bugetar la 4 luni a depășit bine dublul valorii înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 26,82 miliarde de lei – în creștere de la 11,4 miliarde în 2019, arată datele execuției bugetare publicate miercuri seară de Ministerul Finanțelor. Mai mult de jumătate din acesta, potrivit MFP, este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.

Creșterea deficitul bugetar aferent primelor patru luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată în principal de evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în lunile martie si aprilie ca urmare a amânarea plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe perioada stării de urgență (11,1 mld. lei) și restituirile suplimentare de TVA de 3,11 mld. lei pentru susținerea lichidității în sectorul privat cu un impact semnificativ în martie, în timp ce în luna aprilie dinamica veniturilor a revenit în teritoriul pozitiv. De asemenea, pe partea de cheltuieli, față de creșterea bugetară prin efectul legilor s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor de investiții cu 3,15 mld. lei față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și plăți cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 1,2 mld. lei, arată reprezentanții Ministerului de Finanțe.

Veniturile bugetului general consolidat în primele 4 luni ale anului au scăzut cu 1,3% față de aceeași perioadă din 2019, ajungând la 98,21 miliarde de lei.

Au crescut încasările din impozitul pe salarii și venit (+7,9%), din contribuțiile de asigurări (1,1%), din taxele pe utilizarea bunurilor (+50,6%), precum și veniturile nefiscale (+7%) și veniturile din accize (+12,5%) în timp ce încasările din impozitul pe profit (-8,2%) și din TVA (-18,8%) au scăzut.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 5,9 mld lei în primele patru luni ale anului 2020, în creștere cu 15,2% față de perioada similară a anului trecut, precizează ministerul de Finanțe.

Cheltuielule bugetului general consolidat au crescut și ele, dar în ritm mult mai accelerat decât veniturile: +12,7% în perioada ianuarie-aprilie 2020, în sumă de 125,03 miliarde de lei. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 1,1 puncte procentuale de la 10,5% din PIB 2019 la 11,6% din PIB în 2020.

Majorarea cheltuielilor se datorează și măsurilor care au fost avute în vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației
epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării în rândul populației, mai arată MFP.

Practic, au crescut toate cheltuielile statului: cheltuielile de personal (+6%), cheltuielile cu bunuri și servicii (+19,5%), cheltuielile cu asistența socială (+17,2%) și cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (+20,5%).

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 3 miliarde de lei, cea mai mare parte din bani fiind alocați către sectorul agricol. La categoria „alte cheltuieli”, statul a cheltuit 1,91 miliarde lei pentru titluri de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, pentru burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și pentru indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ (0,2 milioane lei). De asemenea, din bugetul MAI s-au plătit 191,9 milioane lei pentru achiziționarea de produse – stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 9,96 mld. lei, cu 46,3% mai mult decât aceeași perioadă a anului precedent, precizează Finanțele.