Sari la conținut

Ministerul Dezvoltării anunță noi măsuri pentru îmbunătățirea absorbției fondurilor europene

Guvernul a adoptat astăzi o Ordonanță pentru modificarea şi completarea OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Prima măsură din actul normativ vizează sectorul IMM – astfel, un număr cât mai mare de întreprinderi mici și mijlocii vor avea oportunitatea finanțării proiectelor din fonduri europene, prin cadrul legal ce vizează semnarea de contracte de finanțare în limita a 200% din alocare pentru Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijloci din cadrul Programului Operațional Regional, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

O a doua măsură vine în sprijinul autorităților administrației publice locale în calitate de beneficiari ai proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru situațiile în care operatorul final este altul decât beneficiarul. Mai exact, se reglementează și pentru aceste situații modul de cuprindere a taxei pe valoarea adăugată neeligibilă plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate de autorităţile administrației publice locale, astfel încât sumele respective vor putea fi incluse în bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management. Proiectele cuprinse de această măsură (Axele Prioritare 3, 4 și 7, Programul Operațional Regional 2014-2020) vizează scăderea emisiilor de carbon, dezvoltarea urbană durabilă și diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, dar şi domeniul gestionării deșeurilor, modernizării sistemelor de termoficare și transporturilor pe care autorităţile administrației locale le implementează pentru operatorii regionali de apă și pentru regiile autonome aeroportuare.

sursă: mdrap.ro