Sari la conținut

Ministerul Economiei vrea ca economia României să ajungă pe locul 10 în Europa în următorii 20 de ani

Noul Document de Politică Industrială a României a fost aprobat în reuniunea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate și recomandat pentru promovare prin hotărâre de Guvern, anunță Ministerul Economiei.

Viziunea strategică propusă de noul document de politică industrială este ca economia României să devină cea de-a zecea economie europeană într-un orizont de timp de 20 de ani, raportat la mărimea PIB.

În document sunt stabilite 7 priorități și direcții de acțiune pentru reindustrializarea României:

  • Produse românești cu valoare adăugată ridicată, competitive pe piața internă (UE) și internațională;
  • Pondere ridicată a verigilor autohtone în lanțurile de valoare globale;
  • Clusterul inovativ – instrument al unei politici industriale inteligente;
  • Creștere economică inteligentă și durabilă prin inovare în industrie;
  • Forță de muncă adaptată cerințelor industriei românești;
  • Competitivitate economică prin eficiență energetică în procesele industriale;
  • Capacitate instituțională adecvată noii politici industriale a României.

Documentul de politică industrială a României face parte din proiectul ”Dezvoltarea Capacității Instituționale a Ministerului Economiei” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, care prevede:

  • Elaborarea Documentului de politică industrială a României – care stabilește priorităţi şi direcţii de acţiune pentru reindustrializarea economiei româneşti;
  • Realizarea Atlasului Economic al României – ce va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi.